Kwaliteit en

voorspelbaarheid

zijn geen toeval.

Disclaimer

Smeekens Reconstructieve Tandheelkunde besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website www.reconstructievetandheelkunde.nl. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

 

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Smeekens Reconstructieve Tandheelkunde is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het internet, noch voor schade, storingen of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door Smeekens Reconstructieve Tandheelkunde. Tevens aanvaardt Smeekens Reconstructieve Tandheelkunde geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, informatie of reclame, verstrekt via de website www.reconstructievetandheelkunde.nl. Smeekens Reconstructieve Tandheelkunde aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Smeekens Reconstructieve Tandheelkunde garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.