Kwaliteit en

voorspelbaarheid

zijn geen toeval.

Dr. Martha Lucia Galindo Restrepo

Na een langdurige ziekte, die Martha op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, delen wij u mede dat onze lieve collega Martha Lucia Galindo Restrepo is overleden in Colombia op 4 augustus in liefdevolle omgeving van haar familie. Wij zullen haar erg missen.
Martha heeft al uw blijken van medeleven erg gewaardeerd. Alle lieve kaarten en brieven die zij in Colombia mocht ontvangen hebben haar altijd veel goed gedaan. 
Condeolances die wij namens u mochten/mogen ontvangen zullen eind september aan de moeder van Martha worden toegezonden.