Kwaliteit en

voorspelbaarheid

zijn geen toeval.

Parodontologie

Bij ontstekingen van de tanddragende weefsels is een adequate, tijdige en langdurige tandheelkundige behandeling noodzakelijk.

 

Bepalend voor de behandelingsmethodiek is hierbij de diagnose.

 

In het verlengde hiervan liggen o.a.:

  • Zorgvuldige reiniging van worteloppervlaktes     
  • Chirurgische ingrepen
  • Weefselherstellende technieken