Kwaliteit en

voorspelbaarheid

zijn geen toeval.

Restauratieve en prothetische tandheelkunde

Een verloren tand of het verlies van een deel van een tand is in vele opzichten pijnlijk. Enkel hoogwaardige vervanging hiervan, waarbij kwaliteit en voorspelbaarheid aan de basis staan, kan de verloren substantie vervangen.